Forsorgsmuseet

Forsorgsmuseet ligger i en stor købstadsfattiggård fra 1872. Fattig-gården (arbejdsanstalten) er bevaret med autentiske vaske- og baderum, sovesale, dagligstue, måtteværksted og klistersal, fængselsceller, udhuse, mands- og kvindegårde samt nytte-have. Forsorgsmuseets bygninger er det eneste fuldt bevarede og fredede fattiggårdsanlæg i Danmark og i Skandinavien. Kun i England og Irland findes lignende Workhouse Museums.
       

Det nyrenoverede museum

blev indviet den 23. november 2010 af kulturministeren mens 200 begejstrede gæster troppede op i silende regn. Lidt over 10 millioner kr. havde renoveringen kostet. Museet er blevet gjort tilgængeligt for handicappede med handicaplifte i alle bygninger, handicaptoiletter, ramper og døråbnere, belægninger og belysning. Oven i dette har museet har fået ny museumsbutik og billetsalg med cafe, garderobe og handicaptoilet. Nyt særudstillingsområde er det også blevet til i den smukke, gamle klistersal i nordfløjen.   

  

Ny skiltning

På de smukke emaljerede skilte føres gæsterne ind i bygningernes historie og funktion på sprogene dansk, tysk og engelsk. På skiltene fortælles historien om bygningsdetaljer som hundehus, svinestald og gårdsklokken over til fattiglemmernes liv bag tremmer, mure og pigtråd.    

 

Forsorgsmuseet er det første i Europa

der indsamler og bevarer historien om forholdet mellem myndighederne og de borgere, der er afhængige af hjælp fra myndighederne. På museet kan man få et indblik i fattigdom i Danmark før velfærdsstatens opståen, og i livet på samfundets skyggeside under velfærdsstaten.

 

Forsorgsmuseets udstillinger

er spændende og gribende fortællinger, der handler om børns liv på børnehjem, eller om voksnes liv på fattiggårde, arbejdsanstalter og forsorgshjem. En udstilling handler om hvordan sygekasserne betød liv eller død for fattigfolk, mens skiftende særudstillinger tager fat om aktuelle emner som optager os dybt.  

 

Åbningstider :

For åbningstider,
besøg
forsorgsmuseet

skilt  • Bearbejdet plakat fra udstillingen Du skal ikke tænke på din Far og Mor